พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเสียงและอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่จำเป็น

ความรู้เบื้องต้นเรื่องมิกเซอร์ ปรีแอมป์ และ แอมป์ขยายประเภทต่างในระบบเสียง         ปกติแล้วสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบเสียง หรือมีระบบเสียงเป็นของตัวเอง มักจะมีความความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบเสียงกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่สำหรับมือใหม่และคนที่เพิ่งเริ่มสนใจในระบบเสียง อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรในการที่ต้องจำให้ได้ว่าอุปกรณ์ตัวไหน ชื่ออะไร หรืออุปกรณ์ทำหน้าที่อะไรในระบบเสียงบทความนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ในระบบเสียงบางส่วนให้สำหรับมือใหม่ได้รู้จักและถือซะว่าเป็นการทบทวนไปด้วยกันสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับระบบเสียง หรือมีระบบเสียงเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับ  โดยในบทความนี้จะแนะนำอุปกรณ์สามประเภทคือ มิกเซอร์ ปรีแอมป์ และแอมป์ขยายประเภทต่างๆครับ Mixer มิกเซอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผสมสัญญาณเสียงต่างๆที่รับมาจากไมโครโฟน ไม่วาาจะเป็นเสียงร้องเพลง เสียงพูด เสียงเครื่องดนตรี เครื่องเล่นซีดี, วีซีดี, คอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นมัลติมีเดียต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วส่งสัญญาณออกไป หาระบบขยายเสียง ซึ่งปกติแล้ว ตัวมิกเซอร์ก็จะสามารถปรับความแรงของสัญญาณเสียง… Read more

อบรมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อทำงานได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

อบรมความปลอดภัยในการทำงานสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ การที่เราจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนั้นนายจ้างจะต้องทำการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องรวมไปถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ PPE ชนิดต่างๆและเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันนั้นพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นในการทำงานโดยสามารถแยกได้ดังนี้ จากความประมาทเลินเล่อ 37 คน ขาดความชำนาญในการทำงาน 34 คน จากความผิดปรกติของเครื่องจักรเอง 21 คน จากร่างกายอ่อนเพลียมาก 3 คน จากความเร่งรีบในการทำงาน 3 คน จากแสงสว่างไม่เพียงพอ 1 คน จากการแต่งกายไม่ถูกต้อง 1 คน จากข้อมูลนี้ได้วิเคราะห์และสรุปว่า ผู้ชายมีความประมาทมากกว่าผู้หญิง ผู้ประมาทเลินเล่อส่วนใหญ่จบเพียงประถมปีที่ 4 ผู้ประมาทส่วนใหญ่มาจากโรงงานขนาดเล็ก เพราะโรงงานขนาดเล็กไม่มีระบบป้องกันอุบัติเหตุที่ดีพอ คนงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กประสพอันตรายมากที่สุด จากการขาด การฝึกอบรมคนงาน… Read more