Home My Blog การใช้หุ่นยนต์โคบอท เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยยูนิเวอร์ซัล โรบอท
1.ยูนิเวอร์ซัล โรบอทหนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ใช้หุ่นยนต์โคบอทช่วยในการผลิต

การใช้หุ่นยนต์โคบอท เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยยูนิเวอร์ซัล โรบอท

by Kim Nguyen
47 views

ในสภาวะการเติบโตอย่างมากในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในปี 2566 หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานกลายเป็นคำตอบที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ผลิตในการจัดการกับความต้องการอย่างมหาศาล บริษัทโคบอท

ซึ่งมีบทบาทในการผลิตหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่มาจากประเทศเดนมาร์ก ได้รับการเชิญชวนมาช่วยเสริมสร้างฐานการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตที่รวดเร็วในตลาด

ยกตัวอย่างของปัจจัยที่ทำให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้อย่างมาก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ต้องการความระบายอากาศที่ดีขึ้น ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานการปล่อยก๊าซที่เข้มงวดขึ้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไปทั่วโลกสู่อีวีมากกว่ายานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วไป ประเทศไทยได้ก้าวตามกระแสนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม

ศูนย์กลางหรือฮับด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค

บริษัทบีวายดี (BYD) ยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนก็ได้ทำข้อตกลงเชื่อมั่นกับไทยในปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมาก โดยการทำข้อตกลงนี้คาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าตลาดอีวีของไทยเพิ่มขึ้นถึง 178.80 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 และคาดว่ามีอัตราการเติบโตต่อปีที่ 22.31% จนถึงปี 2570 โดยข้อตกลงนี้ยังสอดคล้องกับแผนการของรัฐบาลไทยในการเปลี่ยน 30% ของการผลิตรถยนต์ให้กลายเป็นยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2573

การเริ่มต้นผลิตรถยนต์นั่ง 150,000 คันต่อปีตั้งแต่ปี 2567 และเป้าหมายขายในประเทศ 10,000 คัน พร้อมกับการส่งออกไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป นี้เป็นการเด่นที่ยืนยันบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค และเข้าร่วมกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งหวังสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานอีวีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและทั่วโลก

2.นายธนกฤต ธานีรัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท กล่าวว่า

นายธนกฤต ธานีรัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท กล่าวว่าประเทศไทยเป็นแถวหน้าของอีวีด้านระบบอัตโนมัติ และนโยบายที่มาพร้อมกับข้อตกลงกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตอีวี และการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอีวีของภูมิภาค  อาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งหุ่นยนต์โคบอทจะสามารถเข้ามาช่วยได้

โคบอท และการลดปัญหาด้านการผลิต

3.โคบอทและการลดปัญหาด้านการผลิต

เพื่อสนับสนุนการเดินทางสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีในอาเซียนของประเทศไทย การนำหุ่นยนต์โคบอทมาใช้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เผชิญในอุตสาหกรรมการผลิตได้ ในกระบวนการผลิตบางส่วน การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูง โคบอทจึงนำเสนอโซลูชันสำหรับผู้ผลิต

ข้อกำหนดการผลิตประกอบด้วยคุณภาพและความสามารถในการทำซ้ำ การยศาสตร์ ความแม่นยำในการใช้งาน ตลอดจนคุณภาพของแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเหล่านี้ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ทำด้วยตนเองก่อนหน้านี้ นายธนกฤตกล่าวความมหัศจรรย์ของการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องจักรคือการที่พนักงานสามารถทำงานในกระบวนการที่มีมูลค่ามากกว่าและต้องการการสัมผัสของมนุษย์

ที่ส่วนอื่นๆ เช่นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเฟียต 500 (Fiat 500) ได้เข้าร่วมอุตสาหกรรมอีวีเช่นกัน แบรนด์อิตาลีนี้กำลังเสนอรถยนต์ไฟฟ้าที่แตกต่าง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องการการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูง โรงงานได้นำหุ่นยนต์โคบอทของยูอาร์ถึง11 ตัวเพื่อช่วยในการผลิต โดยหุ่นยนต์โคบอทอาจทำงานร่วมกับพนักงานที่มีอายุมากโดยเฉลี่ยได้

โคบอทได้ช่วยในงานต่างๆ ได้แก่การใช้วัสดุกันน้ำที่ประตูรถ การตรวจสอบขนาดของซอฟต์ท็อป การติดฝากระโปรงหน้ารถ และการขันบานพับประตูด้านหลัง เป็นต้น

ก้าวทันการทำงานอัตโนมัติและการเติบโตที่มั่นคง

เมื่อประเทศไทยกำลังเติบโตเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีของภูมิภาค ระบบอัตโนมัติจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมนี้ นายธนกฤตกล่าวไว้ดังนี้ : สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคการผลิตของไทยนั้นยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกในปี 2562 และต่ำกว่าคู่แข่งในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยใช้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้น 36% ในปี 2564 และมีทิศทางที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคการผลิตอีวี  โดยรวมแล้ว การนำระบบอัตโนมัติมาใช้จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลและความสามารถในการทำกำไรเนื่องจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะปรับปรุงอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้นและทำให้ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาคส่วนเติบโตต่อไป

บริษัทยูนิเวอร์ซัล โรบอท เป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานโดยใช้แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ระดับ แนวหน้า นับตั้งแต่เปิดตัวหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่เรียกว่าโคบอท” (Cobot) เป็นครั้งแรกในโลกในปี พ.. 2551 โคบอทที่พัฒนาขึ้นมามีความสามารถในการทำงานทางพาณิชย์ โดยมาพร้อมกับ UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, และ UR20 ซึ่งออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านระยะการเอื้อมถึงและการรับน้ำหนักโดยเฉพาะ โคบอทแต่ละรุ่นมาพร้อมซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย และชุดแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายในระบบนิเวศยูอาร์ พลัส เป็นเครื่องมือหลากหลายที่สามารถปรับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยที่โคบอทสามารถใช้งานในงานที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

บริษัทยูนิเวอร์ซัล โรบอท เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเทอราไดน์ อิงค์ (Teradyne Inc.) ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก และมีสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ตุรกี จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเม็กซิโก ทำให้บริษัทยูนิเวอร์ซัล โรบอท สามารถให้บริการและสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทยูนิเวอร์ซัล โรบอท ได้ทำให้โคบอทเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ยังได้ดำเนินการติดตั้งโคบอทไปแล้วมากกว่า 50,000 ตัวทั่วโลก ซึ่งยืนยันถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าในคุณภาพและประสิทธิภาพของโคบอทที่ผลิตโดยบริษัทยูนิเวอร์ซัล โรบอท อย่างไม่ต่ำลง

สามารถติดตามต่อได้ที่ : http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=27038

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

wpcustomerhelp เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

ติดต่อเรา

เรื่องแนะนำ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp