Home My Blog ทำความเข้าใจ KYT ความปลอดภัย ตัวอย่าง ในโรงงาน และความหมายของ KYT
1.ทำความเข้าใจ kyt ความปลอดภัย ตัวอย่าง ในโรงงาน และความหมายของ KYT

ทำความเข้าใจ KYT ความปลอดภัย ตัวอย่าง ในโรงงาน และความหมายของ KYT

by Kim Nguyen
32 views

Kiken Yochi Training (KYT) ซึ่งแปลว่า “Hazard Prediction Training” เป็นวิธีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเชิงรุกที่พัฒนาขึ้นในญี่ปุ่น ประเด็นหลัก คือ การป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานโดยการเพิ่มความสามารถของพนักงานในการทำนายและระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุ

ภาพรวมของการ Kiken Yochi Training (KYT)

 • วัตถุประสงค์ : KYT มุ่งหวังที่จะปลูกฝังทัศนคติที่คำนึงถึงความปลอดภัยในหมู่พนักงาน โดยกระตุ้นให้พวกเขาเห็นภาพและคาดการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของตน เป้าหมายสูงสุด คือ การป้องกันอุบัติเหตุโดยการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก เรียกได้ว่า เป็นการป้องกันมากกว่าแก้ไข ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • วิธีการ : การฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการอภิปรายกลุ่มโดยที่พนักงานแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานของตน จากการสนทนาเหล่านี้ จะทำให้เรียนรู้ที่จะระบุ คาดการณ์ และป้องกันอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการศึกษาด้วยตัวเอง
 • การเน้นการมองเห็น : บ่อยครั้งที่ KYT มักจะเน้นการจดจำด้วยรูปภาพหรือการมองเห็น เช่น ไดอะแกรมและรูปถ่ายของสถานที่ทำงาน เพื่อกระตุ้นการอภิปรายและทำให้การทำนายอันตรายมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การมีส่วนร่วม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน แง่มุมที่ครอบคลุมนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมจะได้รับประโยชน์จากมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย
 • กระบวนการต่อเนื่อง : KYT ไม่ใช่การฝึกอบรมเพียงครั้งเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง การประชุมและการอภิปรายเป็นประจำช่วยรักษาความตระหนักด้านความปลอดภัยในระดับสูง และปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือกระบวนการทำงานที่หลากหลาย

2. ส่งเสริมแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ความสำคัญของ Kiken Yochi Training

 • ปรับปรุงการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย : ด้วยการมีส่วนร่วมในแบบฝึกหัดการทำนายอันตรายเป็นประจำ พนักงานจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • ลดอุบัติเหตุ : KYT มีประสิทธิภาพในการลดจำนวนอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทำงาน โดยช่วยให้พนักงานรับรู้และบรรเทาอันตรายก่อนที่จะก่อให้เกิดอันตราย
 • ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยที่พนักงานทุกคนรู้สึกรับผิดชอบไม่เพียงแต่ความปลอดภัยของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย
 • มีความยืดหยุ่น : ในขณะที่มีต้นกำเนิดในญี่ปุ่น หลักการของ KYT สามารถนำไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกได้ ทำให้เป็นแนวทางที่หลากหลายเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

3.ความสำคัญของ Kiken Yochi Training

KYT ตัวอย่างในโรงงาน

ในโรงงานประกอบยานยนต์ Kiken Yochi Training (KYT) มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานผ่านการระบุและการป้องกันอันตรายเชิงรุก นี่คือตัวอย่างของการ KYT ในโรงงาน

 • การบรรยายสรุปด้านความปลอดภัยรายวัน : พนักงานเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการประชุมด้านความปลอดภัยเพื่อหารือเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และแบ่งปันเคล็ดลับด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่ด้านต่างๆ เช่น การใช้เครื่องจักรและการจัดการสารเคมี
 • บทสรุปเกี่ยวกับอันตราย : การตรวจสอบเป็นประจำโดยทีมงานจะช่วยระบุความเสี่ยงในสายการประกอบ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขทันที เช่น การปรับเกณฑ์วิธีด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เป็นอันตราย
 • การฝึกซ้อมฉุกเฉิน : โรงงานดำเนินการฝึกซ้อมจำลองอุบัติเหตุ (เช่น สารเคมีรั่วไหล) เพื่อให้ทุกคนรู้วิธีตอบสนองอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยง
 • ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง : หลังจากการฝึกด้านความปลอดภัย ความคิดเห็นจะถูกรวบรวมเพื่อปรับแต่งมาตรการและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 • การยอมรับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย : ความพยายามด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมของพนักงานได้รับการยอมรับ ซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกทั่วทั้งโรงงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp