Home My Blog การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย และการผลักดันใช้หุ่นยนต์โคบอทในปี 2564
1.โคบอทได้ติดตั้งไปแล้ว 126,000 ตัวในทุกภาคส่วน ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้ใช้รายใหญ่ที่สุ

การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย และการผลักดันใช้หุ่นยนต์โคบอทในปี 2564

by Kim Nguyen
39 views

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท (ยูอาร์) ผู้นำตลาดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) จากประเทศเดนมาร์ก ได้เปิดรับโอกาสใหม่ในการใช้โซลูชั่นหุ่นยนต์ในโรงงานผลิตรถยนต์ของไทย

โดยการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นส่วนสำคัญของโมเดลนี้

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์กลายเป็นส่วนหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานในกระบวนการของไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลไทยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมและเพิ่มการลงทุนในภาคหุ่นยนต์ ในความเป็นจริงการผลิตยานยนต์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่เร่งการเติบโตของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยตามข้อมูลจากสถาบันยานยนต์ (TAI) คาดว่าการผลิตรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจะมีจำนวนประมาณ 1.4 ล้านคันในปี 2564 ด้วยการสนับสนุนต่อการใช้งานหุ่นยนต์และประสิทธิภาพของมาตรการรับมือโควิด-19 คาดว่าภาคยานยนต์ในประเทศไทยจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

โคบอทได้ติดตั้งไปแล้ว 126,000 ตัวในทุกภาคส่วน ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้ใช้รายใหญ่ที่สุดในโลก

2.อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในปี 2564

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมากที่สุดและเป็นหนึ่งในผู้ใช้โคบอทที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุด ปัจจุบันระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการผลิตรถยนต์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชิ้นส่วนและการผลิตชิ้นส่วนย่อยจากซัพพลายเออร์ระดับที่ 1 และ 2 ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ออกจากสายการผลิตของโรงงานผลิต โคบอทของยูนิเวอร์ซัล โรบอท ได้เพิ่มการผลิตยานยนต์อีกด้วย เนื่องจากความยืดหยุ่น มีขนาดเล็ก  ผลตอบแทนจากการลงทุนและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นายเจมส์ แมคคิว ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ประเด็นปัญหาการผลิตยานยนต์ที่น่ากังวล ระหว่างผู้ผลิตรถยนต์และระบบอัตโนมัติมีมานานหลายทศวรรษแล้ว แต่ในปี 2562 ตามข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติพบว่า ที่โคบอทเติบโตมากกว่าหุ่นยนตอุตสาหกรรมแบบเดิม นายแมคคิว ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาในการผลิตยานยนต์ ซึ่งทำให้ความต้องการโคบอทเติบโตขึ้น

นายแมคคิว กล่าวว่า การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นระบบอัตโนมัติมีมานานหลายทศวรรษ แต่มีงานในด้านการประกอบยังคงขึ้นอยู่กับการใช้แรงงานคนเป็นอย่างมากอาทิ การขันสกรู ซึ่งความยืดหยุ่นและขนาดเล็กของโคบอทของยูอาร์ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ การผลิตรถยนต์จำนวนมากมักเกิดขึ้นในพื้นที่เมือง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะหาพื้นที่เพิ่มอีก 100,000 ตารางเมตรเพื่อขยายประโยชน์อันงดงามอย่างหนึ่งของโคบอทคือ ความยืดหยุ่นสามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้และสามารถติดตั้งร่วมกับมนุษย์ได้โดยไม่ต้องมีกรงนิรภัย (เมื่อประเมินความเสี่ยง)”

ในภาคส่วนที่มีการควบคุมสูง เช่น การผลิตยานยนต์และการตรวจสอบย้อนกลับนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการนี้ โคบอทเป็นบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ผลิตควบคุมและติดตามการผลิต เช่น แรงบิดที่ใช้กับสกรูเมื่อติดตั้งกับกุญแจรถจะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่โคบอทมีหน้าที่ตรวจสอบอย่างแม่นยำและเชี่ยวชาญ

เป้าหมายหลัก

3.ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดยานยนต์

การทำให้โคบอทของเขามีบทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก การจ่ายวัสดุ หรือการใช้งานขั้นสุดท้าย นี่เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และน่าจะเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างฐานการผลิตยานยนต์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดอย่างกว้างขวางในอนาคต

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดยานยนต์ บริษัท Beijing BAI Lear Automotive System Co.Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศจีนได้เห็นว่ากำลังการผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โซลูชันระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพหมายถึงความล่าช้าในการผลิตน้อยที่สุดโดยมีระยะเวลาการปรับตัวที่สั้นที่สุดระหว่างคนงานและอุปกรณ์ใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่างยูนิเวอร์ซัล โรบอท และ BAI Lear ได้ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยใช้งานโคบอทรุ่น 38 UR ที่นำมาใช้สำหรับการขันสกรูที่เบาะรถยนต์ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การหยิบและวางชิ้นส่วนตลอดจนกระบวนการอื่นๆ นายซอง เซียวหุ่ย ผู้จัดการทั่วไปของ BAI Lear กล่าวว่าในฐานะองค์กรด้านการผลิต เราได้รับความต้องการที่มากขึ้นจากลูกค้าของเราทุกปี ดังนั้นเราจึงต้องปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รับประกันการผลิตที่มั่นคง และปรับปรุงความสอดคล้องของการผลิต การแนะนำโคบอทของยูอาร์ได้ตอบสนองความต้องการข้างต้นในขณะที่ได้ปรับปรุงการผลิตในโรงงานและความยืดหยุ่นของบุคลากร

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สำหรับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ภายในประเทศจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนั้นความแม่นยำของประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นไม่ถือเป็นความสามารถหลักของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่อยู่ในกร งซึ่งมักจะทำงานเดียวเท่านั้น ดังนั้นการนำโคบอทมาใช้อาจเป็นแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในปี 2564

เกี่ยวกับ บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท หรือยูอาร์ (Universal Robots: UR) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.. 2548 เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าโคบอท” (Cobots) ที่ใช้งานง่าย ราคาสมเหตุสมผล มีความยืดหยุ่น และสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย นับตั้งแต่เปิดตัวโคบอทครั้งแรกเมื่อปี พ.. 2551 บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และจัดจำหน่ายไปแล้วทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท เทราไดน์ อิงค์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองโอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก และมีสำนักงานภูมิภาคในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ฮังการี โรมาเนีย รัสเซีย ตุรกี จีน อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเม็กซิโก โดยในปีพ.. 2563 บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โรบอท มีรายได้ 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สามารถติดตามต่อได้ที่ : http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=26447

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp