Home ทั่วไป รู้ถึง : ป้ายสัญลักษณ์ safety sign แต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกัน
1.ป้ายสัญลักษณ์ safety sign แต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกัน

รู้ถึง : ป้ายสัญลักษณ์ safety sign แต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกัน

by Kim Nguyen
230 views

ป้ายสัญลักษณ์แต่ละสีมักมีความหมายที่แตกต่างกันและใช้ในการแสดงข้อมูลหรือสื่อความหมายต่างๆ ตามที่กำหนดในแต่ละสถานการณ์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของป้ายสัญลักษณ์และความหมายของสีที่พบได้บ่อย

1. ป้ายสัญลักษณ์สีแดง : สีแดงมักแสดงถึงความเสี่ยงและความต้องการให้หยุดทันทีหรือต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ระบุ

3.ป้ายสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรสีแดง

ตัวอย่างเช่น

  • ป้ายสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรสีแดงหมายถึง “หยุด” หรือ “ห้าม”
  • ป้ายสัญลักษณ์การเล่นสำหรับเด็กที่บ่งบอกให้ผู้ใหญ่หยุดเล่นและสัญญาณก่อนเข้ามาในพื้นที่

2. ป้ายสัญลักษณ์สีเหลือง : สีเหลืองมักแสดงถึงความควบคุมหรือความระมัดระวัง

ตัวอย่างเช่น

  • ป้ายสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองหมายถึง “ควรหยุด” หรือ “เตือน”
  • ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวสีเหลืองเพื่อบอกถึงความระมัดระวัง

3. ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียว : สีเขียวมักแสดงถึงความปลอดภัยและการเข้าถึง

2.ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียว

ตัวอย่างเช่น

  • ป้ายสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรสีเขียวหมายถึง “เดิน” หรือ “อนุญาตให้เคลื่อนไหว”
  • ป้ายสัญลักษณ์การใช้พื้นที่สีเขียวที่บอกให้คนเข้าใช้สวนสาธารณะหรือพื้นที่เปิดกิจกรรมสามารถทำได้

4. ป้ายสัญลักษณ์สีน้ำเงินหรือฟ้า : สีน้ำเงินหรือฟ้ามักใช้ในการแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ตัวอย่างเช่น

  • ป้ายสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรสีน้ำเงินหมายถึง “ให้บริการ” หรือ “ให้บริการโรงแรม”
  • ป้ายสัญลักษณ์สนามบินสีน้ำเงินเพื่อแสดงถึงพื้นที่ที่ให้บริการของสนามบิน

5. ป้ายสัญลักษณ์สีขาว : สีขาวมักใช้ในการแสดงข้อมูลหรือข้อความที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น

  • ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกเส้นทางสีขาว
  • ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกข้อควรระวังหรือคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ : อย่างไรก็ตาม ความหมายของป้ายสัญลักษณ์อาจแตกต่างไปตามพื้นที่และประเทศที่ใช้ การตรวจสอบความหมายของป้ายสัญลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp